Das Dekanat der Fakultät Kulturwissenschaften

Dekan: Prof. Dr. Günter Nold

Prodekan Haushalt, Forschung, Organisation: Prof. Dr. Horst Pöttker

Prodekan Lehre und Studium: AOR Dr. Rüdiger Hermann

Geschäftsstellenleiter: Ulrich Stockx
Raum: 3.227
Telefon : (0231) 755-2158
E-Mail: ulrich.stockx@uni-dortmund.de

Sekretariat: Lydia Zimmermann
Raum: 3.228
Telefon: (0231) 755-2919
Fax : (0231) 755-2894
E-Mail: lydia.zimmermann@uni-dortmund.de